Polityka jakości i środowiskowa ZŚPU ANDUR S.C.

Najważniejszym celem Zakładu Ślusarskiego Produkcyjno Usługowego „ANDUR” jest zrównoważony i trwały rozwój przedsiębiorstwa poprzez połączenie wzrostu obrotów, dodatnich wyników ekonomicznych oraz ograniczenie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko.
Ambicją firmy jest ciągłe utrzymywanie zdolności do zaspakajania potrzeb naszych klientów, spełniania ich wymagań i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością i środowiskowego.
Personel Zakładu „ANDUR” ma świadomość, że jakość naszych usług jest podstawowym warunkiem osiągnięcia postawionych celów i zapewnienia zrównoważonego rozwoju firmy.
Naszą codzienną postawę inspirują następujące zasady:
 precyzja w ustalaniu co ma być wykonane,
 dobre wykonanie zaplanowanych działań,
 ciągłe upewnianie się, że wszystko przebiega zgodnie z wymaganiami i przyjętymi procedurami
 rozwój systemu zarządzania nadąża za ewolucją potrzeb naszych klientów oraz uwzględnia wpływ działań firmy na środowisko.
Chcemy, by znak naszej firmy był utożsamiany przez klientów z:
 wysoką jakością produktów i usług, ich kompleksowością,
 konkurencyjnymi cenami,
 dostosowaniem do indywidualnych potrzeb klienta,.
 troską o środowisko naturalne .
Realizujemy to poprzez:
 Spełnienie wymagań prawnych i innych dotyczących środowiska,
 stosowanie nowoczesnych technologii produkcji,
 stosowanie nowoczesnych systemów obsługi klientów,
 identyfikowanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów w stosunku do produkowanych wyrobów i świadczonych przez Firmę usług,
 podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników,
 zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska,
 ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i środowiskowego.
Określając powyższą politykę zapewniam, że jest ona powiązana z oczekiwaniami i potrzebami klientów jak i celami działania firmy.
Polityka jest rozumiana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach.
Zarząd firmy przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za realizację zamierzeń przedstawionych w niniejszej polityce oraz spełnienie wymagań norm:
PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09.
Zwracam się do wszystkich pracowników mojej firmy o mobilizację i zaangażowanie w stosowaniu niniejszej polityki jakości i środowiskowej.

Właściciel:

Andrzej Urbański
27.04.2017